Volwassenen psychiatrie

Ondersteuning en begeleiding voor zelfstandig wonende volwassenen met een psychische beperking (Begeleid Zelfstandig Wonen).

De meeste mensen wonen het liefst gewoon thuis, in hun vertrouwde omgeving waar ze de dagelijkse dingen op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen regelen. Wanneer mensen een psychisch of psychosociaal probleem hebben, is zelfstandig wonen zonder begeleiding niet altijd mogelijk. RIBW Gooi & Vechtstreek biedt dan een oplossing.

De ondersteuning en begeleiding die wij in het kader van Begeleid Zelfstandig Wonen kunnen bieden, is erop gericht dat cliënten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

"Ik heb weer overzicht op mijn leven en kan daardoor zelfstandig blijven wonen" (Gert, 37 jaar)

Voor wie

Voor zelfstandig wonende volwassenen met een psychische beperking.

Werkwijze

Een vaste begeleider komt op afspraak om te bespreken waar hulp bij nodig is en hoe dat georganiseerd kan worden. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als het regelen van de dag- en weekstructuur, de financiën, het organiseren van werk of  opleiding. Indien nodig onderhoudt de begeider ook contact met andere instanties en hulpverleners. Alle afspraken en doelen worden genoteerd in een begeleidingsplan dat regelmatig besproken wordt.

Waar

Regio Gooi &  Vechtstreek.

Aanvragen van begeleiding

Voor het aanvragen van volwassenen psychiatrie bij u thuis - gegeven door de RIBW G&V - kunt u terecht bij het WMO-loket van uw gemeente.