Melding incident

Waar gewoond en gewerkt wordt, kunnen incidenten voorkomen. Vergissen of fouten maken, is menselijk. De RIBW G&V wil graag van deze vergissingen of fouten leren om ze in de toekomst te voorkomen.

Cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en naastbetrokkenen kunnen incidenten melden.

Wat is precies een incident?
Iets wat gebeurd is, waardoor u schade of letsel ondervindt, had kunnen ondervinden of nog kunt ondervinden. Schade kan lichamelijk, materieel en/of emotioneel zijn.

Meld uw incident met behulp van onderstaand formulier. De melding wordt doorgestuurd naar het betreffende team. Een medewerker van het team neemt de melding in behandeling. 

Formulier Melden incident door cliënt

Mocht het incident ook leiden tot een klacht, dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon of gebruik maken van de klachtenregeling.