Contact

(035) 6 993 240

Centraal nummer voor alle vragen
(ma - do   09:00 - 17:00)
(vrij   09:00 - 13:00)

Contactpersonen

Onze Adviseur Zorg

Marianne Loupatty
geeft u alle informatie
over onze mogelijkheden
en de aanmeldprocedure

T (035) 6 993 240

Overige contactpersonen

Verwijzers

Doelgroepen

Wij bieden begeleiding aan mensen met psychische of psychiatrische problemen in de regio Gooi & Vechtstreek. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze Adviseur Zorg.

 

Indicatie

Voor een aantal vormen van begeleiding heeft de cliënt een indicatie nodig van het CIZ. Onze Adviseur Zorg kan hierbij adviseren. Na aanmelding nodigen wij de client uit voor een gesprek en wordt gezamenlijk bepaald welke begeleiding nodig is. 

Diensten

Geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerde begeleiding en maatschappelijke opvang.

Methodiek

De begeleiders van de RIBW Gooi & Vechtstreek werken volgens de basismethodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). 

Locaties en wachttijden

Voor onze locaties kunnen wachttijden gelden. Soms is overbruggingszorg mogelijk. Voor begeleiding thuis, het sociaal pension en de crisisopvang gelden geen wachttijden.

Samenwerking

De RIBW Gooi & Vechtstreek is onderdeel van Vivium Zorggroep en werkt nauw samen met artsen, scholen, gemeenten, zorginstelingen, re-integratiebureaus en anderen.