Persoonlijke begeleiding naar werk of opleiding

Eind 2013 startte de RIBW Gooi & Vechtstreek, samen met het infocentrum GGZ, MEE en GGz Centraal, het project 'Samen Actief'. Doel: mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen om, vanuit eigen kracht en talenten, deel te nemen aan het sociale leven. Bijvoorbeeld door een opleiding te starten, een baan of vrijwilligerswerk te vinden of een andere passende daginvulling die structuur en voldoening geeft.

Inmiddels is 'Samen Actief' bij de RIBW G&V opgevolgd door persoonlijke trajectbegeleiding. Net als bij 'Samen Actief' wordt hier de participatieladder gebruikt om te bepalen in welke mate iemand deelneemt aan de samenleving en wat de volgende stap op de ladder kan zijn. De afbeeldingen hierboven en onderaan deze pagina laten zien wat de participatieladder inhoudt. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Afhankelijk van iemands wensen en mogelijkheden kan die volgende stap een opleiding of cursus zijn, vrijwilligerswerk of een betaalde baan. De trajectbegeleider van de RIBW G&V maakt, samen met de cliënt, een persoonlijk trajectplan. Vervolgens wordt stap voor stap toegewerkt naar het gestelde doel.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met Erna van der Geer, trajectbegeleider RIBW G&V, via e.vandergeer@ribwgooi.nl of (035) 6 993 240. Bij een eventueel kennismakingsgesprek wordt ook gekeken naar de persoonlijke motivatie.