PakAan Dagbestedingstrajecten

Wat is PakAan?

Pak Aan biedt laagdrempelige dagbestedingprojecten aan mensen uit de doelgroep Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz).

Deze projecten bieden aan de deelnemers veel voordelen: hun dag- en nachtritme kan worden bevorderd, hun zelfvertrouwen kan worden vergroot, en het vertrouwen in de maatschappij kan worden hersteld. Er wordt gewerkt op basis van vrijwilligheid, in principe kan iedereen uit de doelgroep Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) meedoen met de projecten.

Organisatie

De dagelijkse leiding van PakAan is in handen van twee medewerkers van de RIBW Gooi & Vechtstreek. Voor de organisatie van de werkzaamheden en de begeleiding van de PakAaners worden zij ondersteund door meerdere vrijwillige coördinatoren en een administratief medewerker.

Regie ligt bij de cliënten

Het project is van meet af aan een cliëntgestuurd project; deelnemers hebben dus grote invloed op de vorm en inhoud van de activiteiten. Er zijn verschillende projecten:

 • Veegproject
  Het veegproject vindt plaats in de buurt van nachtopvang De Cocon in Hilversum en laat de buurt zien dat daklozen vaak ook bereid zijn om bij te dragen aan de samenleving.
 • Tuinproject
  Het tuinproject vervult een taak voor woningcorporatie Dudok Wonen. Zij knappen tuinen op voordat een woning wordt opgeleverd.
 • Houtproject
  Het houtproject ligt op dit moment stil omdat er tijdelijk minder animo voor was, maar we streven naar een doorstart.
 • Tweedehands fietsenwinkel De Weesfiets
  De fietsenwinkel wordt bemenst door vier à vijf vrijwilligers die hebben laten zien dat ze meer kunnen en willen dan drie dagdelen dagbesteding. Zij werken vier hele dagen. Ze worden ondersteund door een ploeg van 8 à 10 vrijwilligers die op andere locaties fietsen klaarmaken voor de verkoop in de winkel.

Meer weten over PakAan?

Neem eens een kijkje op http://www.pakaan.net/. Zoekt u een goede tweedehands fiets, dan bent u van harte welkom in de winkel aan de Stroeslaan 19 in Hilversum!