Nieuws (archief)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Huizen

We zijn er voor elkaar

‘Wie helpt het onkruid verwijderen uit onze tuin”? Dat was het verzoek van een van de bewoners van de RIBW Gooi & Vechtstreek, een organisatie voor begeleid wonen, in Huizen. Het resultaat was een gezamenlijk project van bewoners en het hoveniersbedrijf Gooische Tuinen. Een mooi voorbeeld van maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Iedereen heeft vrijwillig en kosteloos mee gewerkt aan het opknappen van de voortuin.

Lees verder

Sporten om de hoek (Bussum)

Samen sporten is leuker

Lees verder

Pilot sociaal medische zorg daklozen

Goede medische zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. 

Lees verder

Wintereditie Nieuwskrant RIBW Gooi & Vechtstreek

De Nieuwskrant van de RIBW G&V staat weer vol wetenswaardigheden voor onze cliënten en onze vele partners in de regio. De online Nieuwskrant vind je hier. Je kunt de krant hier downloaden of online lezen.

Lees verder

Kamertraining voor jongeren

Youké, de RIBW en Dudok Wonen openden afgelopen donderdag een woonlocatie in Hilversum waar vier jongeren onder begeleiding leren om zelfstandig te wonen in een zogenoemd trainingshuis.

Lees verder

RIBW G&V en Kwintes gaan samen

Op 1 juli 2016 is de zeggenschap over de RIBW Gooi & Vechtstreek overgegaan van Vivium Zorgroep naar Kwintes. Kwintes en de RIBW G&V, die beide begeleiding en zorg bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid, verwachten hiermee de kwaliteit van hun dienstverlening nog verder te verbeteren. De visie van Vivium Zorggroep om zich volledig op ouderenzorg te richten maakt deze fusie voor de hand liggend.

Lees verder

Stand van zaken fusie Kwintes en RIBW G&V

Zoals bekend hebben de RIBW G&V en Kwintes het voornemen om per 1 juli 2016 te fuseren. Dit onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In dit nieuwsbericht een korte beschrijving van de redenen achter de beoogde fusie, de stand van zaken en de belangrijkste stappen in het fusieproces. Je ontvangt hierover binnenkort ook nog een brief.

Lees verder

Sociaal Plan Kwintes

In verband met de bestuurlijke fusie per 1 juli van RIBW G&V met Kwintes wordt het Sociaal Plan van Kwintes vanaf die datum leidend. Je kunt dit sociaal plan onder dit bericht downloaden. Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Wendy Boon via w.boon-vantergouw@ribwgooi.nl

MO breidt aandachtsgebied mogelijk uit

In Hilversum komen in de buurt van de rotonde Loosdrechtseweg/ Diependaalselaan zes woonunits voor ´hardnekkige zwervers´; mensen die in geen enkel hulpprogramma passen of die elke hulp weigeren. Dat is in elk geval het plan van wethouder Eric van der Want.

Lees verder

Vrijdag 10 juni 2016: Leefstijlmarkt Lorentzweg

Op vrijdag 10 juni is er in de tuin van de BW locatie aan de Lorentzweg 81 te Bussum van 13.30 tot 17.30 uur weer een Leefstijlmarkt met kraampjes, activiteiten, lekkere hapjes en drankjes en muziek!

Lees verder

Digitaal incidenten melden

Cliënten kunnen incidenten nu melden ook via de website van de RIBW G&V. In overleg met de cliëntenraad is er een beknopte VIM vragenlijst opgesteld waarmee cliënten online meldingen kunnen doen. Deze worden vervolgens doorgestuurd naar het betreffende team voor de afhandeling.

Lees verder

RIBW G&V op Facebook

De RIBW Gooi & Vechtstreek is ook te vinden op Facebook. De Facebookpagina is bedoeld om een levendig beeld te geven van het dagelijkse werk van de RIBW G&V. Aan (toekomstige) cliënten en hun naasten, aan verwijzers en aan iedereen die betrokken is bij ons werk.

Lees verder

Zondag 15 mei: themabijeenkomst 'Omgaan met problemen en moeilijke situaties'

Zondag 15 mei

De eerstvolgende PsyTakt-bijeenkomst is op zondag 15 mei en vindt plaats tussen 15.00 en 17.00 uur op het gebruikelijke adres: Eetcafé DUDOK te Hilversum, Larenseweg 1A. Thema: 'Omgaan met problemen en moeilijke situaties'

Lees verder

Pieter Broertjes loopt stage bij MO

Pieter Broertjes, de burgemeester van Hilversum, loopt vandaag stage bij de Maatschappelijke Opvang. Hij wil graag weten en ervaren hoe het is om in aanraking te komen met de MO en wat de eventuele knelpunten hierbij zijn.

Lees verder

Stand van zaken compensatie-uren

Het is helaas nog niet gelukt om de compensatie uren, de verlof saldi van 2016 en het resterende recht vanuit voorgaande jaren zichtbaar te krijgen in onze systemen. Wij zijn nog in overleg met diverse afdelingen binnen Vivium om dit in de systemen ingeregeld te krijgen.

Lees verder

De Kindcheck - signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht begeleiders de meldcode te gebruiken. Deze meldcode helpt je om goed te reageren op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zie ook ons protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Lees verder

InspiratieLokalen 10 en 24 mei: inschrijven kan nu!

Er komt een nieuwe ronde InspiratieLokalen van de RIBW Alliantie in mei. InspiratieLokalen zijn bijeenkomsten die helemaal gericht zijn op RIBW-medewerkers die de praktijk elke dag ervaren en het uitwisselen van kennis en deskundigheid. Inschrijven kan op deze pagina.

Lees verder

Manifest Geestelijke Gezondheid

Bundel je krachten en zet je samen in voor een betere geestelijke gezondheid. Dat is de boodschap die een groot aantal organisaties in de ggz wil overbrengen met het manifest ‘Betere Geestelijke Gezondheid’.  

Lees verder

Intentieverklaring Netwerk Autisme Gooi en Vechtstreek (NAGV) verlengd

Sinds 2007 werken organisaties binnen de regio G&V samen rondom autisme. Hiervoor is een intentieverklaring opgesteld. Op maandag 14 maart jl. is deze intentieverklaring voor twee jaar verlengd.

Lees verder

Themabijeenkomst ‘Gevaren van sociale media’

De familieraad Gooi & Vechtstreek van GGz Centraal organiseert op woensdagavond 13 april vanaf 19.15 uur de themabijeenkomst ‘Gevaren van sociale media’. Deze bijeenkomst is bedoeld voor familieleden en naasten van cliënten van GGz Centraal G&V en dus ook voor cliënten van de RIBW G&V.

Lees verder

Meer samenwerking bij begeleiding daklozen G&V

Het Sociaal Plein van de gemeente Hilversum gaat in de eerste maanden van 2016 in gesprek met alle daklozen in Hilversum. Doel is om te komen tot een plan van aanpak voor de toekomst. Daklozen, gemeente en de RIBW G&V gaan hiermee dan samen aan de slag.

Lees verder

Persoonlijk filmportret Guido Torenstra – deel 2

Achter iedereen schuilt een verhaal. Voor cliënten van de RIBW is dat verhaal vaak een stuk complexer en soms dramatischer dan voor de meeste mensen. En daarmee ook de moeite waard om te vertellen en te delen. Om die reden is Jurgen Oskamp, begeleider op de Mariastraat én filmproducent, begonnen met het maken van een serie filmportretten van cliënten van de RIBW G&V.

Lees verder

Stand van zaken Kwintes

Zoals bekend zijn Vivium en de RIBW G& in bespreking met Kwintes (in Zeist) om te gaan onderzoeken of de RIBW G&V kan fuseren met Kwintes. Daarvoor is op 26 februari een intentieverklaring (MOU, Memorandum Of Understanding) ondertekend door Vivium en Kwintes.

Lees verder

Laatste stap inrichting nieuwe organisatie

RIBW locatie Erfgooiersstraat in Hilversum – waar jong-volwassenen met autisme begeleid worden – zal per 1 april aanstaande onder de directe leiding van Fred Westerink vallen. Dit is het laatste team dat gekoppeld wordt aan de sub regio Hilversum e.o. Hiermee is het oorspronkelijke organisatieplan voltooid.

Lees verder

ART-festival in LantarenVenster Rotterdam

Op donderdag 2 juni 2016 organiseert Resilience+ (voorheen Stichting GGZ+) samen met Stichting HIC het eerste landelijk ART-festival in LantarenVenster in Rotterdam. Art staat voor Active Recovery Triad ofwel de drie-eenheid van cliënt, familie en behandelaar. Hier wordt het startschot gegeven voor ART in Nederland. Het ART werkboek zal tijdens de opening van het festival gepresenteerd worden en iedere deelnemer ontvangt een gratis exemplaar. Inschrijven kan hier.

Lees verder