Maatschappelijke Opvang Gooi & Vechtstreek

Voor dak- en thuislozen en mensen in acute nood. Voor de toegang wordt gebruik gemaakt van de 'Richtlijn landelijke toegang Maatschappelijke Opvang'. U kunt deze richtlijn eventueel hier downladen.

Ga direct naar de winterregeling

Maatschappelijke opvang

Ons team Maatschappelijke Opvang biedt hulp aan mensen die door een crisis, conflictsituatie of door problemen met de lichamelijke- of psychische gezondheid buiten de maatschappij komen te staan of zich daarbinnen niet meer kunnen handhaven. Dit kan leiden tot isolement en maatschappelijke uitsluiting. Onze hulp is erop gericht om deze mensen weer op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan. Dit doen we in nauwe samenwerking met de gemeente (het sociaal plein).


Het beleid is erop gericht dat niemand op straat hoeft te komen. Tijdelijke opvang is soms noodzaklijk, zo snel mogelijk weer doorstromen naar een stabiele situatie is het doel.


De Cocon, daklozen/crisisopvang

Mensen die dakloos zijn en onderdak willen hebben, kunnen terecht bij het passantenverblijf in Hilversum. We bieden hulp om zo snel mogelijk uit de dakloze situatie te komen. Voor mensen die gemotiveerd zijn bieden we een hulpverleningstraject aan. Dit traject wordt afgestemd met het sociaal plein (gemeente). Opvang in een daklozenopvang is een tijdelijke noodoplossing, het oplossen van de problemen en het doorbreken van de spiraal van dakloosheid heeft prioriteit. De daklozenopvang kan soms vrij druk zijn, omdat we zoveel mogelijk iedereen willen opvangen vinden we het belangrijk dat er een veilige en rustig opvangklimaat heerst. We vinden het belangrijk dat iedereen zich aan de huisregels houdt en met respect met elkaar omgaat.

Mensen die tijdelijk geen vast woonadres hebben en daarbij gemotiveerd zijn om in circa drie maanden intensief aan de eigen hulpverlening te werken, kunnen terecht in onze crisisopvang in Hilversum. Er is een nauwe samenwerking met de daklozen/crisisopvang. Gekeken wordt wie het best op welke plek op zijn/haar plek is.

De Vluchtheuvelcrisisopvang

Soms zijn er momenten in het leven dat het allemaal even flink tegenzit. Wanneer je bijvoorbeeld je huis bent kwijtgeraakt als gevolg van hoge schulden, relatieproblemen of wanneer je een psychiatrische stoornis hebt. Dan is het goed te weten dat opvangcentrum De Vluchtheuvel er is, waar je niet alleen kunt rekenen op een dak boven je hoofd, maar waar je onder deskundige begeleiding je problemen kunt aanpakken. Het begin van een nieuwe start.