Maatschappelijke Opvang Gooi & Vechtstreek

Voor dak- en thuislozen en mensen in acute nood. Voor de toegang wordt gebruik gemaakt van de 'Richtlijn landelijke toegang Maatschappelijke Opvang'. U kunt deze richtlijn eventueel hier downladen.

Ga direct naar de winterregeling

Maatschappelijke opvang

Ons team Maatschappelijke Opvang biedt hulp aan mensen die door een crisis, conflictsituatie of door problemen met de lichamelijke of psychische gezondheid buiten de maatschappij komen te staan of zich daarbinnen niet meer kunnen handhaven. Dit kan leiden tot isolement en maatschappelijke uitsluiting. Onze hulp is erop gericht om deze mensen weer op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan. Dit doen we in nauwe samenwerking met de gemeente (het sociaal plein).


"Het is toch fijn om een plek te hebben waar je terecht kunt als het moet."


De Cocon,
passantenverblijf, dienstencentrum en sociaal plension
Mensen die dakloos zijn en voor een aantal nachten onderdak willen hebben, kunnen terecht bij het passantenverblijf in Hilversum. Daklozen die op zoek zijn naar langdurig onderdak en daarnaast ook willen werken aan het verbeteren van hun situatie kunnen in het sociaal pension terecht.

Mensen die tijdelijk geen vast woonadres hebben, begeleiding nodig hebben en daarbij gemotiveerd zijn om in circa drie maanden intensief aan de eigen hulpverlening te werken, kunnen terecht in onze crisisopvang in Hilversum.

De Vluchtheuvel, daklozen- en crisisopvang

Soms zijn er momenten in het leven dat het allemaal even flink tegenzit. Wanneer je bijvoorbeeld je huis bent kwijtgeraakt als gevolg van hoge schulden, relatieproblemen of wanneer je een psychiatrische stoornis hebt. Dan is het goed te weten dat opvangcentrum De Vluchtheuvel er is, waar je niet alleen kunt rekenen op een dak boven je hoofd, maar waar je onder deskundige begeleiding je problemen kunt aanpakken. Het begin van een nieuwe start.