Methodiek 8 Fasen

Methodiek 8-fasenmodel
Deze methodiek bestaat concrete instrumenten voor begeleiders om cliënten te ondersteunen bij het doelgericht werken aan hun toekomst. Het is een planmatige aanpak in de individuele begeleiding van cliënten, de gehele situatie en de vraag van de cliënt staat hierbij centraal. Evenals de sterke punten en krachten van de cliënten. Het bereiken van een hogere mate van zelfredzaamheid staat voorop.

De begeleiding vindt plaats via acht fasen, van instroom tot uitstroom. De fasen hebben betrekking op acht leefgebieden, zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, praktisch functioneren, werk en activiteiten. De leefgebieden zijn persoonsgericht, ze gelden voor iedereen.

Het doel van het 8-fasenmodel is dat de cliënt inzicht heeft in zijn eigen situatie, zijn doelen en drijfveren, en in zijn eigen kracht.