Methodiek

De begeleiding van de RIBW Gooi & Vechtstreek
richt zich op:

 • Het leren omgaan met beperkingen
 • Signalering van problematiek ter voorkoming van een terugval
 • Toezicht op de lichamelijke gezondheid
 • Tijdig inschakelen van externe hulpverlening
 • Hulp bij opvoedingsproblematiek
 • Organisatie van het huishouden
 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Budgetbeheer en administratie
 • Contacten met instanties
 • Realiseren van een zinvolle en gestructureerde dagbesteding
 • Opbouwen en onderhouden van sociale contacten.

De begeleiders van de RIBW Gooi & Vechtstreek werken volgens de volgende methodieken:

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen
De basismethodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) wordt gebruikt bij de Beschermde woonvormen en de Ambulante begeleiding.

Lees hier meer over de methodiek SRH.

Methodiek 8 fasen
Bij de maatschappelijke opvang wordt er gewerkt met de methodiek 8 fasen.

Lees hier meer over de methodiek 8 fasen.