Mariastraat Bussum

De Mariastraat is een Trainingshuis voor jongeren vanaf 16 jaar met psychische en/of psychiatrische problematiek. Hier begeleidt de RIBW G&V jongeren naar zelfstandigheid op het gebied van wonen, werken, leren/opleiding, recreëren, gezondheid, zelfzorg, financiën, relaties en zingeving.

Hoofdlocatie en dependances

De hoofdlocatie Mariastraat ligt in een rustige wijk nabij het centrum van Bussum. Hier wonen 20 jongeren in de leeftijd van 16-23 jaar, in drie verschillende groepen. Er zijn ook twee dependances op de Larix in Bussum.

In de dependances en in één van de groepen op de Mariastraat wonen jongeren die voldoende basisvaardigheden hebben om de dagelijkse activiteiten zelfstandig op te pakken. Hier runnen de bewoners - met ondersteuning - hun eigen huishouden. In de twee andere groepen op de Mariastraat wordt het huishouden gezamenlijk bijgehouden.

Doel begeleiding

De begeleiding in de Mariastraat richt zich op het zo zelfstandig mogelijk worden in denken en handelen. Naast onze eigen methodiek en een persoonlijke benadering zetten we hierbij ook ons netwerk van contacten in. Bijvoorbeeld scholen, re-integratiebureaus, schuldhulpverleners, gemeenten en zorginstellingen.

Wat je leert

Onze begeleiding is gericht op:

  • de ontwikkeling van diverse praktische en sociale vaardigheden
  • het onderkennen van de mogelijkheden en beperkingen
  • en het opbouwen van een regelmatige en bevredigende dagbesteding. 

Duur training

De duur van het traject is afhankelijk van de begeleidingsvraag. Het doel is om na een tot twee jaar door te groeien naar een (meer) zelfstandige woonsituatie.

Groeien naar zelfstandigheid

Er is een aparte groep voor jongeren die voldoende basisvaardigheden hebben om de dagelijkse activiteiten zelfstandig op te pakken. In een veilige omgeving leren zij hier wat het betekent om zelf vorm te geven aan hun leven. Zij wonen in een eigen kamer, voorzien van keukenblok met koelkast. Er is ook een gemeenschappelijke keuken die zij individueel kunnen gebruiken.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor verblijf en training in het trainingshuis dien je bereid te zijn om samen te werken met de begeleiders en met het sociale en professionele netwerk dat wij inzetten. Daarnaast dien je te beschikken over een indicatie ‘Beschermd Wonen Pakket (BMP) 3 t/m 6’.

Individueel begeleid wonen

Vanuit de hoofdlocatie wordt individuele en groepsbegeleiding geboden in twee dependances voor Individueel Begeleid Wonen aan de Larix. Dit zijn eengezinswoningen in Bussum waar drie cliënten hun eigen huishouden runnen. ZIj delen wel de keuken en sanitaire ruimten evenals de verantwoordelijkheid hiervoor. Voor deze dependences is eveneens een indicatie BWP 3-6 nodig.

Begeleiding aan huis

Vanuit het team wordt ook begeleiding geboden aan jongeren die (nog) thuis wonen of een eigen woning hebben. De begeleider komt aan huis en ondersteunt de jongere in zijn of haar ontwikkeling en in het leren van vaardigheden. Deze begeleiding gaat uit van zorg op maat.

Contra-indicaties

Onder bepaalde omstandigheden bieden wij geen begeleiding en training. Dat geldt wanneer er sprake is van:

  • gebruik van harddrugs;
  • een verstandelijke beperking (het i.q. is lager 80);
  • ernstige psychiatrische of psychosociale problematiek.

Filmpjes Trainingshuis