Overzicht locaties

De RIBW Gooi & Vechtstreek biedt begeleiding aan mensen met psychische of psychiatrische problemen, in de volgende locaties:

Volwassenen

 

 

Jongeren

(Jong) volwassenen met een vorm van autisme

Ouderen met psychische en lichamelijke problemen

Overige informatie