Handige links

Op deze pagina vindt u links naar websites met informatie die voor u nuttig kan zijn.

 

Casa del Peregrino: Herstelhuis in Spanje voor psychisch kwetsbare mensen uit Nederland - www.casadelperegrino.com

Expertisecentrum Mantelzorg, landelijk kenniscentrum op het gebied van mantelzorg en mantelzorgondersteuning -www.expertisecentrummantelzorg.nl/

Depressie vereniging

Patiëntenvereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten - www.depressievereniging.nl

Familie als Bondgenoot,gezamenlijk project van familieleden, cliënten en professionals - http://www.familiealsbondgenoot.nl/

Familieraden in de GGz

www.familieraden-slkf.nl

Jellinek Gooi & Vechtstreek: instelling voor verslavingszorg in Amsterdam en de regio Gooi & Vechtstreek en een van de grootste instellingen voor verslavingszorg in Nederland - www.jellinek.nl 

Labyrint in perspectief

Voor directbetrokkenen van mensen met een psychische of psychiatrische stoornis - www.labyrint-in-perspectief.nl

Landelijk familieplatform GGz

Koepelorganisatie van, voor en door 20 cliënten- en familieorganisaties in de ggz. www.platformggz.nl

Mantelzorg Jouw Zorg: Ondersteuning van familie en naasten van (senioren) met ernstige psychiatrische problematiek -  http://www.mantelzorgjouwzorg.nl/

Nederlandse Vereniging voor Autisme 

Zet zich in voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen - www.autisme.nl       

Stichting anorexia en boulimia nervosa

Landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving - www.sabn.nl

Stichting borderline

Streeft naar positieverbetering van mensen met Borderline en hun naasten. www.stichtingborderline.nl

Stichting Korrelatie

Biedt hulp, advies en informatie bij psychische en sociale problemen. Korrelatie biedt haar diensten aan via de telefoon, via e-mail en chatcontacten en via verschillende websites.                        www.korrelatie.nl

Stichting Vriendstap

Een contactbureau voor mensen met psychische problemen die lijden onder het ontbreken van een sociaal netwerk en vrienden - www.vriendstap.nl

Vereniging Anoiksis: Voor en door mensen met psychosegevoeligheid, o.a. voor mensen met de diagnose schizofrenie en schizoaffectieve stoornis - www.anoiksis.nl

Vereniging Impuls
Vereniging voor volwassenen met AD(H)D en aanverwante stoornissen -
www.impulsdigitaal.nl 

Vereniging voor manisch depressieven en betrokkenen   

Zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (manisch depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen - www.vmdb.nl

Ypsilon: voor familieleden en naasten van mensen met verhoogde kwetsbaarheid voor psychose - www.ypsilon.org