Jeugd & Opvoeding

Begeleiding voor ouders bij de opvoeding van kinderen met psychische kwetsbaarheid. 

Individuele begeleiding thuis

Het RIBW-team Jeugd & Opvoeding begeleidt ouders en opvoeders bij de opvoeding van kinderen met een psychische kwetsbaarheid. Een belangrijk aandachtsgebied binnen onze begeleiding zijn kinderen met ADHD en kinderen met een autistische of aanverwante stoornis (ASS). 

Lees verder

Groepsgewijze gespecialiseerde opvang

Het team Jeugd & Opvoeding biedt verschillende vormen van groepsgewijze opvang voor kinderen met een psychische beperking of stoornis, zoals sport & bewegen, buitenschoolse opvang plus (BSO+) en opvang op woensdagmiddag, zaterdag en tijdens vakanties. Wij bieden begeleiding op deze locaties.

Aanvragen begeleiding

Voor het aanvragen van zorg, ondersteuning en begeleiding van de RIBW Gooi & Vechtstreek kunt u terecht bij het loket van uw gemeente.

Verwijsindex

De RIBW Gooi & Vechtstreek registreert in de verwijsindex. Zie hieronder een toelichting of kijk op de website van de verwijsindex Gooi & Vechtstreek: http://www.verwijsindex.tv/.