Crisisopvang (Vluchtheuvel)

Begin van een nieuwe start
Bij crisisopvangcentrum De Vluchtheuvel in Hilversum kun je rekenen op een dak boven je hoofd en deskundige begeleiding om je problemen aan te pakken.

Soms zijn er momenten in het leven dat het allemaal even flink tegenzit. Wanneer je bijvoorbeeld je huis bent kwijtgeraakt als gevolg van hoge schulden, relatieproblemen of wanneer je een psychiatrische stoornis hebt. Dan is het goed te weten dat opvangcentrum De Vluchtheuvel er is, waar je niet alleen kunt rekenen op een dak boven je hoofd, maar waar je onder deskundige begeleiding je problemen kunt aanpakken.
Het begin van een nieuwe start.


"Hier krijg ik de kans om weer grip op mijn leven te krijgen." (Mariska, 24 jaar)


Voor wie
In De Vluchtheuvel in Hilversum is iedereen welkom.
Jongeren vanaf vijftien jaar kunnen zich zelfstandig aanmelden. Jongere kinderen uitsluitend onder begeleiding van hun ouder(s).
De Vluchtheuvel is niet bestemd voor mensen die slechts enige tijd onderdak zoeken, intensieve zorg nodig hebben, agressief zijn of te kampen hebben met té ernstige psychiatrische problemen.

Reguliere opname

In de reguliere opname bieden wij onderdak aan maximaal 16 mensen vanuit heel Nederland, die om wat voor reden dan ook dak- of thuisloos zijn geworden. Met uitzondering van (onvolledige) gezinnen van buiten de regio Gooi & Vechtstreek, omdat we geen huisvesting in de regio kunnen aanbieden of regelen. Tenzij er sprake is van overbrugging.

We werken zonder wachtlijsten. Als er plek is, is die voor de eerste persoon die zich aanmeldt en voor opname in aanmerking komt. 

In de reguliere opname kun je maximaal drie maanden blijven. Een van de voorwaarden is wel dat je gemotiveerd bent en actief aan je eigen hulpverleningsplan werkt. Hiervoor stellen we gezamenlijk een hulpverleningsplan op, met daarin duidelijke afspraken en taken. Je bent gedurende je verblijf verplicht om actief mee te werken aan de uitvoering van het plan. Daarnaast verwachten we dat je meedraait in de bewonersgroep, rekening houdt met anderen en je actief opstelt ten aanzien van het huishoudelijke takenrooster en bij de verplichte groepsbijeenkomsten.

Begeleid Zelfstandig Wonen

Voor mensen vanaf 18 jaar die nog niet zelfstandig kunnen wonen, beschikken we over een huis, waar zes personen kunnen wonen. Daarnaast zijn er zes etages voor moeders met kind(-eren).

Aangezien de begeleiding beperkt is tot ongeveer 2-3 uur per week, moet je zelfstandig kunnen functioneren. Uiteraard kun je in geval van nood altijd terugvallen op onze begeleiders. Om in aanmerking te komen voor begeleid wonen moet je een vast inkomen en een dagbesteding hebben.

Het verblijf

Opname in De Vluchtheuvel betekent een voltijdsverblijf, inclusief maaltijden, bewassing en een aantal ontspanningsactiviteiten, zoals sporten.

Voor het verblijf betaal je een inkomensafhankelijke pensionvergoeding. In sommige gevallen kan er een vergoeding (indicatie) aangevraagd worden voor je begeleidingskosten. Dit kan bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) of bij het WMO-loket van je gemeente. Dit kan tijdens je opname geregeld worden. Als je een indicatie krijgt toegewezen is er na je vertrek uit De Vluchtheuvel nog een (tijdelijk) nazorgtraject mogelijk.

Contact

Als je bij ons opgevangen wilt worden, kun je rechtstreeks met ons contact opnemen via tel. (035) 6 231 807. Als we plaats hebben, zullen we je binnen 24 uur uitnodigen voor een intake-gesprek. Als dit goed verloopt kun je direct blijven. Mocht het gesprek om welke reden dan ook niet tot een opname leiden, dan zullen we je informatie geven over andere instellingen die wellicht iets voor je kunnen betekenen.