Beschermd Wonen Plus (BW+)

De BW+ is een woonvoorziening met begeleiding voor ouderen met sociaal psychiatrische en geriatrische problemen.

Locatie

De BW+ is gevestigd op de tweede en derde verdieping van het gebouw aan de H.A. Lorentzweg in Bussum Zuid, in een groene omgeving met een park voor de deur en de hei op steenworp afstand. De locatie biedt plaats aan 24 cliënten. De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig. 

Alle cliëntenkamers hebben een eigen sanitaire ruimte en een oppervlakte van ca. 25 m2 in totaal. Per verdieping zijn er meerdere gemeenschappelijke ruimten, waaronder een woon-/eetkamer, keuken, huiskamer en wasruimte.

Er is een activiteitenruimte voor creatieve activiteiten.

Een supermarkt en openbaar vervoer (bus) zijn vlakbij. Het NS-station Bussum Zuid bevindt zich op ca. 1,5 km van de locatie. Het centrum van Bussum is op ca. 2 km afstand.

Visie

Onze cliënten zijn – door sociaal psychiatrische en geriatrische problemen – tijdelijk of langdurig niet meer in staat om zelfstandig te wonen. Daarom creëren wij, samen met hen, een woon- en leefsfeer waarbinnen zij zich veilig en thuis voelen. Rust, privacy, wederzijds respect en kwaliteit van leven staan centraal.

Een team van begeleiders en behandelaars waakt over de fysieke en psychische conditie van de bewoner. De bewoner behoudt hierbij zo veel als mogelijk de regie over zijn leven en maakt zelf keuzes. Hierbij wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Als de bewoner niet (meer) in staat is tot het zelf maken van keuzes, zal de begeleiding proberen, in de geest van de bewoner, keuzes te maken in overleg met diens naastbetrokken.

Werkwijze

Wij begeleiden elke bewoner volgens de SRH methode. Hierbij wordt een beroep gedaan op diens eigen kracht. Zo stimuleren we het ontwikkelen en behouden van creatieve, sportieve en overige vaardigheden én kan iedere bewoner ook een aandeel leveren in de dagelijkse gang van zaken op de BW+.

Wij bieden dagstructuur en zijn 24 uur aanwezig om te begeleiden in de algemene dagelijkse levensbehoeften. Hieronder  vallen ook sommige niet-gespecialiseerde verpleegtechnische handelingen.

Indien nodig nemen we, gedeeltelijk of geheel, handelingen over op het gebied van zelfzorg. Als het nodig is kunnen wij ook bewindvoering en/of mentorschap regelen voor bewoners.

Is intensieve verpleeghuiszorg noodzakelijk en is er geen uitzicht op verbetering, dan wordt de zorg overgedragen aan een gespecialiseerde instelling. Ook als er sprake is van agressie, verslaving, verstandelijke beperking of van een zich ontwikkeld dementieel syndroom. Indien gewenst bieden wij palliatieve zorg. Wij respecteren een mogelijke euthanasiewens of een wilsverklaring van niet-behandelen.

Criteria voor plaatsing

Voor plaatsing bij de BW+ gelden de volgende criteria:

  • De cliënt is 65 jaar of ouder, heeft psychiatrische problematiek en is ADL-afhankelijk als gevolg van een somatische aandoening.
  • De cliënt is niet in staat zelfstandig te wonen.
  • De cliënt heeft een psychiatrische aandoening die zodanig is gestabiliseerd dat de mate van agressiviteit, suicidaliteit, onrust en verwardheid laag is.
  • De cliënt is in staat om met andere mensen samen te wonen, d.w.z. de cliënt heeft enige sociale vaardigheden en het vermogen zich aan te passen.
  • De cliënt is bereid te participeren naar eigen kunnen.

Wanneer kan een cliënt niet worden geplaatst?

  • Als er sprake is van een verstandelijke handicap.
  • Als er sprake is van manifeste verslavingsproblematiek.
  • Als er sprake is van dementie, met uitzondering van MCI.

Beschermd wonen pakket

De BW+ biedt plaats aan cliënten met een BWP 4 t/m 6. Wanneer de verwachting is dat iemand met een BWP3 in de nabije toekomst meer ondersteuning nodig zal hebben is plaatsing in de BW+ locatie mogelijk. 

 

 

 

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Adviseur Zorg bij de RIBW Gooi & Vechtstreek, tel. (035) 6 993 240.