Beschermd wonen pakketten

De beschikking voor Begeleiding in onze woonvormen wordt door de gemeente uitgedrukt in een Beschermd wonen pakket (BWP).

Bij de woonvormen van de RIBW Gooi & Vechtstreek kunt u terecht met BWP 3 t/m 6. 

Wij bieden een woonplek, persoonlijke begeleiding, hulp bij het vinden van dagbesteding en soms enige hulp bij persoonlijke verzorging. 

Hoe hoger het BWP, hoe meer intensieve zorg en begeleiding. In de BWP staat aangegeven hoeveel ondersteuning gegeven wordt. Hierbij wordt uitgegaan van gemiddelden, aangezien de ene week meer ondersteuning nodig is dan de andere. De cliënt ontvangt individuele begeleiding, maar er zijn ook vormen van zorg die men deelt met mede-cliënten (bijvoorbeeld groepsactiviteiten). De begeleidingstijd wordt dan evenredig verdeeld.

Indien mogelijk houden cliënten hun eigen (huis)arts, psychiater of andere behandelaar.

Als blijkt dat er meer of minder zorg nodig is dan in het BWP staat vermeld dan zullen wij, in overleg met de cliënt, bij de gemeente een ander BWP aanvragen.

Als een cliënt bij ons komt wonen met een BWP, gaan we met de cliënt in gesprek over de zorg die nodig is. We maken concrete afspraken die we vastleggen in een begeleidingsplan. Dit begeleidingsplan zal regelmatig met de cliënt geëvalueerd worden. Zo nodig wordt het plan bijgesteld.