Begeleiding bij u thuis

RIBW Gooi & Vechtstreek biedt begeleiding thuis aan mensen met psychische, psychiatrische of psychosociale problemen en aan ouders of verzorgers met complexe opvoedproblemen.

Voor wie?


Onze begeleiding richt zich op de volgende specifieke doelgroepen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg:

Waar?


Wij bieden begeleiding binnen de regio Gooi & Vechtstreek.

Kosten

Wanneer u een beschikking heeft wordt de begeleiding door de gemeente vergoed. U betaalt wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt bepaald door het Centraal Administratiekantoor (CAK).
Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u verkrijgen via de website van het CAK (www.hetcak.nl). Kijk bij 'bereken uw eigen bijdrage', en kies vervolgens voor een van de twee opties: - voor zorg met verblijf in een instelling - voor zorg bij u thuis. De gegevens die u voor de berekening nodig heeft staan op de website van het CAK vermeld. Indien gewenst kan de RIBW Gooi & Vechtstreek u hierbij helpen.

Contact

Voor meer informatie over ambulante zorg bij u thuis kunt u contact opnemen met mw. C. Rebel via tel. (035) 699 32 40.

Voor vragen over intramurale zorg (beschermd wonen) staat onze Adviseur Zorg u graag te woord via hetzelfde nummer.