Aanmelden en kosten

Op deze pagina vindt u informatie over

  • contact en aanmelden
  • indicatie
  • kosten

Contact en aanmelden

Wilt u informatie over de dienstverlening van de RIBW Gooi & Vechtstreek? Of wilt u weten hoe de aanmelding verloopt? Dan kunt u contact opnemen met het centraal bureau van de RIBW Gooi & Vechtstreek. Het bureau is tijdens kantooruren te bereiken op:

(035) 6 993 240 of inforibwgenv@kwintes.nl

Voor een gericht advies over de mogelijkheden kunt u overleggen met onze Adviseur Zorg.

Aanmelden voor begeleiding bij u thuis
Dit is mogelijk met:

  • een beschikking van het WMO-loket van uw gemeente;
  • een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);
  • een Persoonsgebonden Budget (Pgb).

Aanmelden voor begeleiding in onze woonvormen
U kunt zich hiervoor aanmelden met een BW pakket 3 t/m 6 van de gemeente.

Aanmelden voor het sociaal pension of de crisisopvang
Hiervoor is géén indicatie nodig. Voor de nachtopvang kunt u rechtstreeks contact opnemen met De Cocon. Mensen die gebruik willen maken van de crisisopvang (max. drie maanden) kunnen contact opnemen met de Vluchtheuvel via (035) 6 231 807.

Kosten

Wanneer u een beschikking heeft vanuit de WMO of een nog lopende indicatie vanuit het CIZ dan wordt de begeleiding door uw gemeente vergoed. U betaalt wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt bepaald door het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u verkrijgen via de website van het CAK (www.hetcak.nl). Kijk bij 'bereken uw eigen bijdrage', en kies vervolgens voor een van de twee opties:
- Rekenprogramma voor zorg met verblijf
- Rekenprogramma voor hulp of zorg thuis

De gegevens die u voor de berekening nodig heeft staan op de website van het CAK vermeld. Indien gewenst kan de RIBW Gooi & Vechtstreek u hierbij helpen.

Meer over